CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà K&M Tower, 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

DKKD: 0317370169

Điện thoại/Fax : 0985.304.995

Email: vietnhatec.info@gmail.com

Website: https://vietnhatec.vn/